Amministrazione Trasparente
Blog Ufitziu Limba Sarda de PlanÓrgia e Montiferru otzidentale
Dischente
Calcolo IMU
Associazione Borghi Autentici d'Italia
Bando via SMS
PUC IN ADOZIONE
 
 
 
Inoghe agatas testos e curiosidades subra de Iscanu e de sos Iscanesos
  
 
Elencu cumpletu de sos Iscanesos mortos in gherra
 
 
Una chirca de s'"Ufficio Studi G. M. Angioy"
(sos Iscanesos sunt mentuados dae pag. 77)
 
 
Su contu de comente don Giommaria Ledda, iscanesu, at fatu nàschere s'àrdia de santu Antine in Sedilo
 
 
Un'àteru artìculu chi narat su contu de s'orìgine de s'àrdia sedulesa
 
 
Descritzione de sa bidda de Iscanu in su "Ditzionàriu Istòricu Sardu  Angius-Casalis" (1833-1856)
 
 
Artìculu subra de Iscanu essidu in su "Messaggero Sardo"
 
 
Mitos e legendas de su Montiferru
in una publicatzione de Salvatore Tola
(su contu de cando sos Sindiesos nch'ant furadu a S.Antiogu est a pàgina 5)
Comune di Scano di Montiferro
Piazza Montrigu 'e Reos
09078 - Scano di Montiferro (OR)
tel: 0785 32000 - fax: 0785 32666 - CF 800 0439 095 3
Pannello di controllo | sito realizzato da Matteo Chessa - www.matteochessa.it