Cuncursu de poesia sarda "Antoni Piludu" - Annu 2009

22/05/2009 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

S'Amministratzione comunale, paris cun s'Ufìtziu de sa Limba Sarda e cun sa Consulta  bandit su cuncursu de poesia sarda "Antoni Piludu", chi ocannu est a sa de XVIII editziones.
 
Lege in sa setzione in sardu