Frearzu Culturale

03/02/2009 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

S'Assessoradu de sa Cultura organizat pro su mese de frearzu duas presentadas chi nos permitint de connòschere mezus sa cultura nostra.
 
Lege in sa setzione in sardu...