Presentada lìberu "Edd est subitu sero"

20/05/2008 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Sàpadu 31 de màgiu 2008 a sas 7 de sero in su teatru "Nonnu Mannu" b'at a èssere sa presentada de su lìberu Edd est subitu sero, tradutzione in limba sarda de sas poesias de Salvatore Quasimodo fata dae Giangavino Irde.