Su cantu a tenore

04/06/2009 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

In sa setzione "Cultura e curiosidades" (in sa parte in sardu) est inseridu su cullegamentu a su situ ufitziale de s'assòtziu Tenores Sardigna. Inie b'at filmados, fotografias, novas e informatziones subra de sos tenores de ogni zona de Sardigna.