S'iscola faeddat in sardu

Calendàriu de sos atopos chi s'ant a fàghere in sas iscolas

30/11/2009 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Lege in sa setzione in sardu