Sòrgono, "Stonehenge" sarda

17/12/2009 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Lege in sa setzione in sardu