Carrasegare iscanesu annu 2019

Totu sas manifestatziones de sas dies de Carrasegare

Publicamus su calendàriu de sas manifestatziones de su Carrasegare 2019.

Si comintzat sàbadu 23 de freàrgiu cun sos ballos de leva (a sas 9 de sero in su Tzentru Giòvanos) e si finit domìniga 24 de martzu cun sa cursa de sos cadditos de canna (a sas 3 de sero in viale Kennedy).

Unu mese de festa, duncas, cun ballos, isfiladas, cursas de caddos e "chirca de su pòsidu - caccia al tesoro".

Seis totus invitados a partetzipare e a bos divèrtere cun nois.