Cuncursu de poesia sarda "Peppinu Mereu 2013"

19/04/2013 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Pro sos amantiosos de sa poesia sarda, est bandidu su cuncursu "Peppinu Mereu 2013", a cura de su "Colletivu Peppinu Mereu" de Tonara.
Su cuncursu est sestadu in 3 setziones (Rima, Versos lìberos e Soneto) prus una setzione locale.
Chie cheret partetzipare devet cumpilare s'ischeda de iscritzione e la mandare, paris cun sa poesia, o in posta ordinària o in posta eletrònica.
Su primu prèmiu est de 300,00 èuros.
Iscàrriga su regulamentu
Iscàrriga s'ischeda de iscritzione