Facebook in sardu

11/06/2009 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

In Facebook (su "bighinadu virtuale" de sas dies de oe) b'at grupos meda chi faeddant in sardu e de sardu.
In sas risorsas in lìnea (in bassu a manu dereta) agatades carchi grupu interessante.